Csődvédelem

Tisztelt Hitelezők!

Alulírott Farkas Pál (an.: Mitykó Anna Judit), 5940 Tótkomlós, Erkel Ferenc u. 1. szám alatti lakos, mint a 04-09-010911 cégjegyzékszámon bejegyzett Petrol-Innotech Innovatív Energia és Környezettechnológiákat Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (5940 Tótkomlós, Erkel Ferenc u. 1.) ügyvezetője bejelentem, hogy a társaság csődeljárás kezdeményezése iránti kérelmet nyújtott be. A Gyulai Törvényszék a 16.Cspk. 1/2021/8. szám alatt hozott végzésével a csődeljárást elrendelte. A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő neve és székhelye: MHB Risk Pénzügyi és Befektetési Ta- nácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 11/A. fsz. 1.) A hitelezők a fennálló követeléseiket a végzés közzétételétől (2021. 06. 10.) számított 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a Csődeljárásról szóló törvény 10. §(2) bekezdés f) pontjának és a 12. § (1) bekezdésének megfelelően. A követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő 10918001 – 00000111 – 74130040 számú pénzforgalmi bankszámlájára. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező annak 1%-át – de legalább 5.000.-Ft-ot és legfeljebb 100.000.-Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként fizessen be a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára „Petrol-Innotech Kft. „cs.a.” közleménnyel. A fenti határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

Tótkomlós, 2021. június 14.

Petrol-Innotech Kft. „cs.a."

Farkas Pál ügyvezető